MENU
OFERTA
Proponujemy realizację usług w oparciu o fachową kadrę, przygotowaną poprzez stałe szkolenia do wykonywania zadań, zgodnie ze specyfiką, oczekiwaniami oraz wymogami Zleceniodawcy. Usługi wykonują wyselekcjonowani pracownicy ochrony posiadający jednolite umundurowanie, wyposażeni w środki łączności oraz wszelkie niezbędne zaplecze sprzętowo-techniczne.

W całodobowym systemie pracę kontrolują oraz nadzorują dyspozytorzy Centrum Monitorowania spełniającego wymogi U.C.I. (Uzbrojone Centrum Interwencji). Kadrę tą cechuje wieloletnia współpraca z naszą firmą oraz fakt, iż wszyscy pracownicy znajdują się na liście Komendanta Wojewódzkiego Policji, jako kwalifikowani pracownicy ochrony.

Najistotniejszym  elementem  zabezpieczenia,   jest  profesjonalne   zainstalowanie   punktów   monitoringu  opierającego się  o  system  alarmowy oraz  kamery  z funkcją doświetlania.  Proponujemy  przygotowanie  szczegółowego kosztorysu wraz z projektem oraz możliwością zamontowania w oparciu o przygotowaną dokumentację i kosztorys. Na podstawie analizy zagrożeń oraz specyfikacji regionu wysuwamy wnioski, dzięki którym system jest indywidualnie dopasowany do chronionego mienia.

Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie w branży ochrony i zabezpieczeń proponujemy:
  • usługi wykwalifikowanej kadry,
  • szkolenie wstępne, nadzór oraz stałą kontrolę jakości wykonywanej usługi,
  • wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu,
  • montaż systemu kontroli wartowników.
BOK+48 63 240 60 44
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY